तालुका निवड समिती,
नांदेड, अर्धापूर, मुदखेड, कंधार, भोकर, उमरी, हदगाव, हिमायतनगर, देगलूर, मुखेड, बिलोली, नायगाव, धर्माबाद, किनवट, माहूर, लोहा - जि. नांदेड
कोतवाल पदांची सरळसेवा भरती - २०१५
: 08805771114, 08600644166 (Timing : 10 AM TO 6 PM) : support@ApplyGov.com (e-mails will be responded in office hours)
सुचना व महत्‍वाची माहीती
भरती वेळापत्रक
कामकाजदिनांकवेळ
शेवटचा ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्‍याची तारीख व वेळ05 APR 2015upto 11:00 PM
तयार झालेले चलानची रक्‍कम स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कोणत्‍याही शाखेत भरणे07 APR 2015Bank Hours
परीक्षा शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने (डेबिट कार्ड, क्रेडीट कार्ड, नेट बँकिंग, इ) भरणे07 APR 2015upto 11:00 PM
संकेतस्थळावर प्रवेशपत्र प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक11 APR 201503.00 PM
परीक्षा शुल्‍क
पदसंवर्गपरीक्षा शुल्क
कोतवालखुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीताRs. 200
मागासवर्गीय उमेदवारांकरीताRs. 100
परीक्षा वेळापत्रक
पदपरीक्षा दिनांक व वेळ
कोतवाल19 APR 2015
03:00 PM to 04:30 PM

मदत केंद्र :
: 08805771114, 08600644166
(Timing : 10 AM TO 6 PM)
: support@ApplyGov.com
(e-mails will be responded in office hours)
Office Address :
Collector Office,
Near SGGS Government Hospital,
Nanded - 431 601
: (02462) 235 077
कार्यालयाचा पत्‍ता :
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय,
श्री गुरु गोविंद सिंघजी शासकीय रुग्‍णालयाजवळ,
नांदेड - 431 601
: (02462) 235 077

Best Viewed in Internet Explorer 8+, Firefox, Opera, Chrome, and SafariPrivacy Policy