जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड
तलाठी व लिपिक (टंकलेखक) सरळसेवा भरती - जून २०१५
-
: 07776869995, 07776865550 (Timing : 10 AM TO 6 PM) : support@applygov.com (e-mails will be responded in office hours)
सुचना व महत्‍वाची माहीती
भरती वेळापत्रक
कामकाजदिनांकवेळ
लिपिक (टंकलेखक) पदासाठी शेवटचा ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्‍याची तारीख व वेळ06 JUL 2015upto 11:00 PM
तलाठी पदासाठी शेवटचा ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्‍याची तारीख व वेळ12 JUL 2015upto 11:00 PM
लिपिक (टंकलेखक) पदासाठी तयार झालेले चलानची रक्‍कम स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया च्‍या कोणत्‍याही शाखेत भरणे07 JUL 2015Bank Hours
तलाठी पदासाठी तयार झालेले चलानची रक्‍कम स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया च्‍या कोणत्‍याही शाखेत भरणे14 JUL 2015Bank Hours
लिपिक (टंकलेखक) पदासाठी परीक्षा शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने (डेबिट कार्ड, क्रेडीट कार्ड, नेट बँकिंग, इ) भरणे07 JUL 2015upto 11:00 PM
तलाठी पदासाठी परीक्षा शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने (डेबिट कार्ड, क्रेडीट कार्ड, नेट बँकिंग, इ) भरणे14 JUL 2015upto 11:00 PM
परीक्षा शुल्‍क
पदसंवर्गपरीक्षा शुल्क
लिपीक (टंकलेखक)खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीताRs. 300
मागासवर्गीय उमेदवारांकरीताRs. 150
तलाठीखुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांकरीताRs. 300
मागासवर्गीय उमेदवारांकरीताRs. 150
परीक्षा वेळापत्रक
पदपरीक्षा दिनांक व वेळ
लिपीक (टंकलेखक)04 OCT 2015
02:00 PM to 04:00 PM
तलाठी13 SEP 2015
02:00 PM to 04:00 PM
माजी सैनिक उमेदवारांना व 40% पेक्षा जास्‍त अपंग उमेदवारांना परीक्षा शुल्कात सूट आहे.

मदत केंद्र :
: 07776869995, 07776865550
(Timing : 10 AM TO 6 PM)
: support@applygov.com
(e-mails will be responded in office hours)
Office Address :
Collector Office,
Near SGGS Government Hospital,
Nanded - 431 601
: (02462) 235 077
कार्यालयाचा पत्‍ता :
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय,
श्री गुरु गोविंद सिंघजी शासकीय रुग्‍णालयाजवळ,
नांदेड - 431 601
: (02462) 235 077

Best Viewed in Internet Explorer 8+, Firefox, Opera, Chrome, and SafariPrivacy Policy